Recrutare Personal / arhiva

ARHIVA DE ANUNȚURI

Echipa proiect

(03-03-2022) Expert tehnic VI (perioadă determinată) – 1 post

(03-03-2022) Responsabil informare si publicitate (perioadă determinată) – 1 post

(23-03-2021) Manager achizitii (perioadă determinată) – 1 post

(18-03-2021) Manager financiar (perioadă determinată) – 1 post

(05-07-2021) Responsabil juridic (perioadă determinată) – 1 post

Indicatori de realizare – prestabiliți

(03-02-2023) Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 2 posturi
• 1 post ACS, specialitatea Rețele metal organice cu relevanță în sistemele biologice
• 1 post ACS, specialitatea Chimia anorganică cu relevanță în sistemele biologice

(27-06-2022) Cercetător Științific gradul I (CS I) – 1 post

(28-02-2022) Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 1 post

(19-05-2021) Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 2 posturi

(22-03-2021) Asistent de Cercetare Științifică (ACS) – 2 posturi

Indicatori de realizare – suplimentari

(08-10-2021) Auditor IA – 1 post

(02-03-2021) Asistent I cu atribuții de magazioner/gestionar – 1 post