ACHIZIȚII

Arhiva de anunțuri


Data postării:
02.06.2021
Termen limită: 06.06.2021
Anunț: Achiziție de servicii de proiectare a instalației de gaze tehnice
Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 6900 lei. Valoarea nu conține TVA. Procedura aleasă este achiziția directă. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții publice, Cod CPV: 71322000-1-Servicii de proiectare tehnică.
Informatii Suplimentare: Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și semnate electronic (cu semnătura electronică extinsă) pot fi trimise până pe data de 06.06.2021, ora 16:00 prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro sau fax: +40-256-491824. Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul compartimentului de achiziții publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro.

Data postării:
28.04.2021
Termen limită: 07.05.2021
Anunț: Achiziție lampă ultraviolete de laborator – 2 bucăți
Detalii: Caracteristici tehnice minimale:
 • lungimi de undă: 254 nm și 365 nm;
 • putere: minim 2 x 8 W;
 • durată de funcționare a filtrului: minim 3000 de ore pentru 254 nm;
 • filtrul pentru minimizarea emisiei luminii albe;
 • dimensiuni filtru: minim 140 mm x 45 mm;
 • carcasă din aluminiu sau echivalent;
 • portabilă;
 • Suport fix pentru lampă UV;
 • alimentare la AC și/sau baterii.
 • accesorii: 1 set tuburi UV (365 nm si 254 nm).
Informatii Suplimentare: Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și semnate electronic (cu semnătura electronică extinsă) pot fi trimise până pe data de 07.05.2021, ora 1600 prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro sau fax: +40-256-491824. Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul compartimentului de achiziții publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro .
Data postării:
26.03.2021
Termen limită: 02.04.2021 Ora: 1600
Anunț: Achiziție pH-metru de laborator
Detalii: Caracteristici tehnice minimale:
 • Domeniu de măsurare: 0 – 14;
 • Puncte de calibrare: minim 3 – maxim 5;
 • Calibrare automată;
 • Măsurătoare: automată și manuală.
 • Recunoaștere buffer: automată și manuală.
 • Punct de isopotențial: pH = 7;
 • Electrod pentru mediu acid și bazic cu senzor de temperatură inclus;
 • Suport pentru electrod de pH;
 • Alimentare la AC și/sau baterii.
Oferta trebuie să includă:
 • soluţii tampon pentru calibrare pH;
 • ghid de operare;
Informatii Suplimentare: Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și semnate electronic (cu semnătura electronică extinsă) pot fi trimise până pe data de 02.04.2021, ora 16:00 prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro sau fax: +40-256-491824. Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul compartimentului de achiziții publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro .
Data postării:
26.03.2021
Termen limită: 02.04.2021 Ora: 1600
Anunț: Achiziție conductometru de laborator
Detalii: Caracteristici tehnice minimale:
 • Domeniu de măsurare: 0 µS/cm – max. 500 ms/cm;
 • Măsuratoare: automată și manuală.
 • Suport pentru electrod;
 • Alimentare la AC și/sau baterii.
 • Electrodul și suportul acestuia trebuie sa fie rezistenți la agenți chimici (solventi organici);
Oferta trebuie să includă:
 • soluţii pentru calibrare;
 • ghid de operare;
Informatii Suplimentare: Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și semnate electronic (cu semnătura electronică extinsă) pot fi trimise până pe data de 02.04.2021, ora 16:00 prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro sau fax: +40-256-491824. Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul compartimentului de achiziții publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro .
Data postării:
13.01.2021
Termen limită:
01.02.2021 Ora: 1500
Anunț: Servicii de drigenție de șantier
Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 285.440,00 lei. Valorile nu conțin TVA. Procedura aleasă este achiziția publică prin procedură simplificată. Modalitatea de desfășurare a achiziției este ONLINE. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții publice, Cod CPV:71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor. Documentele necesare ofertării sunt: caietul de sarcini și studiul DALI.
Informatii Suplimentare: Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și semnate electronic (cu semnatură electronică extinsă) se depun direct în SICAP până pe data de 01.02.2021, ora 15:00. Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro .

Data postării:
2020-08-26
Termen limită: 2020-08-31 Ora: 1600
Anunț: Servicii de proiectare și asistență tehnică
Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 133730 lei, respectiv 68230 lei pentru asistență tehnică și 65500 lei pentru proiectare. Valorile nu conțin TVA. Procedura aleasă este achiziția directă. Documentele necesare ofertării sunt: caietul de sarcini și studiul DALI.
Informatii Suplimentare: Ofertele se depun direct în catalogul electronic de pe SICAP până cel târziu în data de 31.08.2020 ora 16:00. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta direct la tel. 0788135913 sau e-mail achizitii@acad-icht.tm.edu.ro.