ACHIZIȚII

Arhiva de anunțuri

  

Data postării: 13.01.2021 Termen limită: 01.02.2021 Ora: 1500
Anunț: Servicii de drigenție de șantier
Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 285.440,00 lei. Valorile nu conțin TVA. Procedura aleasă este achiziția publică prin procedură simplificată. Modalitatea de desfășurare a achiziției este ONLINE. Modalitatea de atribuire: Contract de achiziții publice, Cod CPV:71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor. Documentele necesare ofertării sunt: caietul de sarcini și studiul DALI.
Informatii Suplimentare: Ofertele exprimate ferm în lei fără TVA (cu evidențierea distinctă a TVA) și semnate electronic (cu semnatură electronică extinsă) se depun direct în SICAP până pe data de 01.02.2021, ora 15:00. Pentru informații suplimentare puteți contacta personalul din cadrul compartimentului de achizitii publice prin e-mail: achizitii@acad-icht.tm.edu.ro .

Data postării: 2020-08-26 Termen limită: 2020-08-31 Ora: 1600
Anunț: Servicii de proiectare și asistență tehnică
Detalii: Achiziția are valoarea estimată de 133730 lei, respectiv 68230 lei pentru asistență tehnică și 65500 lei pentru proiectare. Valorile nu conțin TVA. Procedura aleasă este achiziția directă. Documentele necesare ofertării sunt: caietul de sarcini și studiul DALI.
Informatii Suplimentare: Ofertele se depun direct în catalogul electronic de pe SICAP până cel târziu în data de 31.08.2020 ora 16:00. Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta direct la tel. 0788135913 sau e-mail achizitii@acad-icht.tm.edu.ro.