ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice, RO-OPENSCREEN

RO-OPENSCREEN – Contract Nr. 371/20.07.2020 / Cod SMIS: 127952

 • Contract de finanțare 371/20.07.2020 încheiat cu Ministerul Educației și Cercetării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (OI POC), în numele și pentru Ministerul Fondurilor Europene (MFE) în calitate de Autoritate de Management (AM)
 • Beneficiar Institutul de Chimie ”Coriolan Drăgulescu” Timișoara (ICT)
 • Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020
 • Axa 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor
 • Acțiunea 1.1.1. Mari Infrastructuri de CD, tip ”Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități – pentru regiuni mai puțin dezvoltate – LDR”
 • Durata proiectului: 42 luni
 • Locaţia proiectului: Str. Cornelia Salceanu, nr. 22, Timişoara 300561
 • Activităţi: Modernizarea si consolidarea a doua cladiri in cadrul ICT şi dotarea acestora cu echipamente şi instrumente de cercetare la standarde internaționale
 • Valoarea totală: 42.587.899,61 lei
 • Valoare totală eligibilă 42.459.595,61 lei
 • Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR: 36.090.656,29 lei
 • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 6.368.939,32 lei
 • Valoare neeligibilă: 128.304,00 lei