INDICATORI PROIECT

    

Rezultate preconizate

  • Modernizarea/consolidarea/dotarea a 2 clădiri (C21 și C20) în vederea dezvoltării noului centru de cercetare interdisciplinară al ICT, RO-OPENSCREEN:
       – Modernizare/consolidare/echipare a clădirii C21 pentru a găzdui 3 laboratoare noi cu specific interdisciplinar configurate astfel: 1 laborator librărie chimică, 6 laboratoare de analiză și sinteză chimică, 1 laborator de chemoinformatică, şi 1 sală de pregătire probe care vor fi dotate cu echipamente/instalaţii de înaltă performanță.
       – Modernizare/consolidare/echipare a clădirii C20 pentru a găzdui 1 centrală termică, 1 stație transfer reactivi și 1 sistem de calcul de înaltă performanță și sistem de comunicații.

  • Crearea librăriei chimice, Librăria Națională de Compuși cu activitate Biologică (LNCB), unică în România și dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generaţie, unele având configuraţie unică în România, vor aduce noi valențe activităților de cercetare integrată ce se vor desfășura în noul centru interdisciplinar al ICT, vor completa infrastructura deja existentă şi vor permite ICT să se alinieze cerințelor de integrare în rețeaua europeană de infrastructură EU-OPENSCREEN și totodată să devină un Pol de excelenţă științifică interdisciplinar în concordanță cu noile tendinţe şi standarde internaţionale.

Indicatori prestabilițiValoare aprobată*Valoare realizată
Indicatori prestabiliți de rezultat
3S44 - Co-publicații științifice public–private11
Indicatori prestabiliți de realizare
CO24 - Cercetare, inovare: Număr de noi cercetători în entitățile care beneficiază de sprijin22.21
CO25 - Cercetare, inovare: Numărul dec ercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare35.33
Indicatori de rezultatValoare aprobată*Valoare realizată
Indicatori suplimentari de rezultat
Număr propuneri de proiecte depuse pentru alte programe internaționale de cercetare36
Indicatori suplimentari de realizare
Laboratoare CD nou create prin proiect (număr)33
Locuri de muncă nou create, altele decât pentru cercetători, în entitatea sprijinită (număr)23
Active corporale achiziționate (bucăți)146146
Active necorporale achiziționate (bucăți)3737
Suprafață modernizată (mp)328328

*secțiunea ”Valoare realizată” va fi completată în ordinea îndeplinirii indicatorilor de proiect