INDICATORI PROIECT

    

Rezultate preconizate

  • Modernizarea/consolidarea/dotarea a 2 clădiri (C21 și C20) în vederea dezvoltării noului centru de cercetare interdisciplinară al ICT, RO-OPENSCREEN:
       – Modernizare/consolidare/echipare a clădirii C21 pentru a găzdui 3 laboratoare noi cu specific interdisciplinar configurate astfel: 1 laborator librărie chimică, 6 laboratoare de analiză și sinteză chimică, 1 laborator de chemoinformatică, şi 1 sală de pregătire probe care vor fi dotate cu echipamente/instalaţii de înaltă performanță.
       – Modernizare/consolidare/echipare a clădirii C20 pentru a găzdui 1 centrală termică, 1 stație transfer reactivi și 1 sistem de calcul de înaltă performanță și sistem de comunicații.

  • Crearea librăriei chimice, Librăria Națională de Compuși cu activitate Biologică (LNCB), unică în România și dotarea laboratoarelor cu echipamente de ultimă generaţie, unele având configuraţie unică în România, vor aduce noi valențe activităților de cercetare integrată ce se vor desfășura în noul centru interdisciplinar al ICT, vor completa infrastructura deja existentă şi vor permite ICT să se alinieze cerințelor de integrare în rețeaua europeană de infrastructură EU-OPENSCREEN și totodată să devină un Pol de excelenţă științifică interdisciplinar în concordanță cu noile tendinţe şi standarde internaţionale.
Indicatori de realizareValoare aprobată*Valoare realizată
prestabiliți
Număr de noi cercetători (locuri de muncă nou create) în entitățile care beneficiază de sprijin echivalent normă întreagă24
Numărul de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare echivalent normă întreagă3
suplimentari
Locuri de muncă, altele decât CD, în entitatea sprijinită (număr)23
Laboratoare CDI nou create prin proiect (număr)3
Suprafață modernizată (mp)328
Active corporale achiziționate (bucăți)14622
Active necorporale achiziționate (bucăți)
37
Indicatori de rezultat
prestabiliți
Co-publicații științifice public – private1
suplimentari
Proiecte depuse pentru alte programe internaționale de cercetare33

*secțiunea ”Valoare realizată” va fi completată în ordinea îndeplinirii indicatorilor de proiect