ETAPE CONSTRUCȚIE

     

1. Clădirea C21 – laboratoare la predare