OBIECTIVE

  

Obiectivul general al proiectului RO-OPENSCREEN constă în realizarea unei infrastructuri de cercetare pentru Institutul de Chimie “Coriolan Drăgulescu” (ICT), creșterea capacității, calității și eficienței activității CDI prin dotarea cu echipamente și instrumente de cercetare de înaltă performanță, grupate tematic în laboratoare de cercetare aliniate cerințelor de integrare în rețeaua europeană de infrastructură EU-OPENSCREEN (European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology), prin aplicarea unor tehnologii avansate de management automatizat, în scopul stimulării competitivității cercetării științifice românești la nivel internațional și a diversificării gamei de servicii de cercetare prin crearea unui flux complet de activități de cercetare care să conducă la identificarea și optimizarea compușilor instrument cu aplicații ulterioare în domeniul farmaceutic, la nivel industrial și/sau comercial.

Obiective specifice

 • Modernizarea și consolidarea a 2 clădiri proprii ale ICT aflate în conservare (definite: C20 = magazie și C21= laboratore, birouri), cu implementarea de soluții energetice tip ”nZEB” pentru a găzdui noul centru de cercetare interdisciplinară al ICT, centru care va răspunde tendințelor și standardelor de cercetare internațională.

 • Dotarea cu instrumente și echipamente de înaltă performanţă a 3 laboratoare cu specific interdisciplinar de chimie biologică, aferente noului centru de cercetare al ICT, care vor cuprinde:
     – 1 laborator de chemoinformatică
     – 1 laborator librărie chimică
     – 6 laboratoare de analiză și sinteză chimică
     – 1 sală de pregătire probe

 • Dotarea cu echipamente specifice a clădirii ce deservește utilitățile aferente noului centru de cercetare al ICT cu spații configurate astfel:
     – centrală termică
     – stație transfer reactivi
     – sistem de calcul de înaltă performanță și sistem de comunicații

 • Implementarea tehnologiei de screening biologic de înaltă capacitate (HTS), sistematic și automat al compușilor chimici din libraria chimică nou creată, Libraria Națională de Compuși cu activitate Biologică (LNCB), cu scopul de a colecta date și de a optimiza proprietățile fizico-chimice ale compușilor chimici în vederea dezvoltării de compuși instrument transformabili ulterior în produse care pot fi comercializate și/sau utilizate în domenii conexe: agricultură, cosmetică, mediu, etc.

 • Creşterea vizibilităţii internaţionale şi implicării ICT în proiecte europene prin depunerea a minim 3 astfel proiecte în perioada de sustenabilitate a proiectului.

 • Creşterea calităţii resursei umane prin dezvoltarea condiţiilor optime de desfășurare a activităţilor de cercetare – dezvoltare – inovare (CDI), menținerea locurilor de muncă existente, crearea unui număr de 2 locuri de muncă noi, instruirea continuă a tinerilor cercetători la nivel doctoral/postdoctoral, precum și atragerea specialiștilor din diaspora reprezintă obiective de atins pe durata implementării şi minimum 5 ani după finalizarea proiectului.

 • Creșterea competitivității stiinței și economiei românești prin inovare și susținerea aspirației către excelență în cercetare la frontiera cunoașterii prin internaționalizarea cercetării din România, evaluare internațională, creșterea atractivității sistemului CDI românesc, prin mobilitate şi parteneriate public-public şi public-privat.

 • Organizarea de schimburi de experiență cu instituții ce prezintă expertiză și experiență complementară care vor consolida relațiile instituționale și vor antrena resursele umane și infrastructurile aferente