LABORATOARE SUPORT

    

Laboratoare modernizate prin proiect

I. Laborator librărie chimică

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Sistem automat de formatare/reformatare/alicotare plăci – echipament cu configurație unică in România
 • Platforma pentru transfer acustic de nanovolume – echipament unic in România
 • Cititor de plăci multimodal

II. Laboratoare de sinteză chimică și analiză structurală

 1. Laborator sinteza chimică 1

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Instalatie de sinteză compuși chimici (cantități mici)
 • Sistem de purificare compuși chimici (cantități mici)
 1. Laborator sinteză chimică 2

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Sistem de semisinteză cu microunde
 • Instalație de sinteză compuși chimici (cantități mari)
 • Sistem de purificare compuși chimici (cantități mari)
 1. Laborator analiză structurală 1

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Difractometru de raze X la unghiuri extrem de mici si detecție de fotoni SAXS/WAXS cu modul de GISAXS – echipament unic în România
 1. Laborator analiză structurală 2

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Aparat pentru analiză termogravimetrică cuplat cu spectrometru în infrarosu și Raman
 1. Laborator caracterizare optică

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Spectrometrie RMN
 • Dicroism circular (DC) cu accesorii ORD (analiza compușilor chirali fără cromofori), celula de analiză termostatată, FDCD (detecția dicroismului circular a cromoforilor fluorescenți) și DRCD (sfera integratoare pentru măsurarea probelor solide în transmitanță sau reflexie), echipament de separare izomeri chirali cuplat cu lichid cromatograf (LC) preparativ – echipament unic în România
 • Fluorimetru
 • Microscop optic cu polarizare și fluorescență
 • Analizor elemental
 1. Laborator caracterizare structurală

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Gaz cromatograf cuplat cu spectru de masa (CG-MS)
 • lichid cromatograf cuplat cu spectrometru de masă de înaltă rezoluție (UHPLC MRMS cu interfețe: API si MALDI) – echipament unic în România

III. Laborator chemoinformatică

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Sisteme de calcul grafice
 • Sisteme de calcul 64 biti

Sistem de calcul de înalta performanță și comunicare

Echipamente care vor fi achiziţionate prin proiect:

 • Sistem de calcul de înaltă performanță
 • Pachete de programe pentru modelare moleculară, dinamica moleculară, screening virtual, calcul statistic, baze de date, etc.
 • Servere de stocare de mare capacitate
 • Server de email