Manager financiar pe perioadă determinată

Institutul de Chimie ,,Coriolan Drăgulescu” (ICT), cu sediul în Timișoara, B-dul. Mihai Viteazul nr. 24, județul Timiș, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante pe perioadă determinată cu timp parțial de Manager financiar, conform HG nr.286/2011, în cadrul Proiectului „ICT – Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice”, acronim RO-OPENSCREEN. Pentru detalii suplimentare privind condițiile de concurs, vă rugăm să consultați anunțul atașat.

Prezentul anunţ a fost publicat pe pagina de internet a institutului (https://acad-icht.tm.edu.ro) – secțiunea ”ANUNȚURI”, la data de 18.03.2021.

  1. Anunț concurs

  1. Anunț selecție dosare

3. Anunț rezultate proba scrisă

4. Anunț rezultate finale