Anunțuri actuale

ACHIZIȚII

05-04-2023 (Distilator deionizator – 1 bucată)
Valoarea estimată: 22,460.20 lei +TVA. Achiziție directă. Contract de achiziții publice

20-04-2023 (Agitator magnetic cu răcire pentru sinteze la temperaturi scăzute – 1 bucată)
Valoarea estimată: 32,500.00 lei +TVA. Achiziție directă. Contract de achiziții publice